FR EN ES PT
Explorar los foros 
Rastreadores de Ankama

Hablemos goblin // Ibcmfnpt hpcmjñ

Por snoze6#8991 - ANTIGUO ABONADO - 24 de Junio de 2017 03:03:50
He notado que los jugadores de DOFUS no conocen a suficiencia uno de los idiomas presentes en el juego, el goblin, que hablan, naturalmente, los goblines, aunque estos se suelan dirigir a los jugadores en castellano el cual ellos no dominan totalmente, como pueden notar por sus problemas al conjugar.

Además del enriquecimiento cultural que obtendrás, serás capaz de entender a todo tipo de goblines, presumirás con tus amigos de poder charlar con los goblines de Kefriho, los cuales no dominan para nada el castellano.

¡Y no temas! ¡El idioma goblin es increíblemente fácil de aprender! Las reglas son muy simples, en cada palabra se cambia una letra por su siguiente en el abecedario. Por ejemplo: la palabra "Trool" se traduce como "Usppm" pues la "T" precede a la "U", la "r" a la "s", la "o" a la "p" y la "l" a la "m". Para cuando se deba traducir una palabra con "Z", basta con sustituir esta por la "A". Por ejemplo: "Mizz Frizz" sería "Njaa Gsjaa". Los acentos ortográficos son simplemente ignorados.

Y ahora que están informados correctamente del idioma, les invito a participar en este tema, podemos debatir de todo, aunque si quieren podemos centrarnos en temas típicos de los goblin, como el maltrato por parte de los bworks o la correcta alimentación de un trool. Así que a partir de ahora, ¡dejemos el castellano de lado! ¡Z dpnfñdfnpt ñvftusb jñnfstjóñ fñ fm nvñep hpcmjñ!

Zp gsbñdbnfñuf nf fñdvfñusp qsfpdvqbep qpsrvf sfdjfñufnfñuf ibñ bqbsfdjep ñvfwpt ujqpt ef usppmt fñ fm cptrvf ef Mjuñfh z ñj mpt hpcmjñt ñj mpt cxpslt qbsfdfñ ibcfstf qfsdbubep... ¿Ñp dsffñ rvf efcfsíbñ bduvbmjabstf z dpñtfhvjs epnbs vñp ef ftupt ñvfwpt usppmft? P tfsá rvf ñp qvfefñ, z tpmp mpt usppmplpt tpñ epnbcmft... Jspñjdbnfñuf, qvfefñ tfs mp nát tfsfñpt... ¿Rvf pqjñbñ?

Z b qspqptjup... ¿Rvf hpcmjñ tfsb fm nbt gbnptp efm Nvñep ef mpt Epdf? Ibz nvdipt qbsb fmfhjs, qsbdujdbnfñuf ftuáñ fñ upept mbept... Bvñrvf zp wpubsíb qps Qsjnjs... !¿pt tvfñb wfsebe?! !Ftqfsp rvf tj! Ftuá fñ Btusvc tj mf rvjfsft wjtjubs. Ñp if ufñjep fm ipñps ef dpñpdfs upeb tv cjcmjphsbgjb, z ñjñhvñb ef ftub mb if wjtup fñ jejpnb hpcmjñ... Nf fñdbñubsíb tbcfs epñef qvfep dpñtfhvjs vñb fejdjóñ fñ ftub cfmmb mfñhvb.


Qsjnjs fñ Btusvc, usbt rvf vñ qjp bnbsjmmp mf ejftf mb ftqbmeb.

Pusb dptb rvf ufñhp rvf efdjs ft... bsbl-ibjt... Tj, zb tbcfñ... Bsbl-ibjt... Sjnb dpñ... ñp tf... ¿vsvibjt? Ñp tf tj fñujfñefñ mp rvf jñufñup efdjs... P qjmmbt mb sfgfsfñdjb p ñp mb qjmmbt... Fm dbtp, rvf mpt hpcmjñt efcfsjbñ ufñfs vñb sfmbdjpñ dpñ ftubt bsbojubt, z ñp if ñpubep ñjñhvñb fñ fm kvfhp... ¿Bmhvñp ef vtufeft tj?

Qps djfsup... ¿vtufeft dsffñ rvf vñ npefsbeps tfsb dbqba ef usbevdjs ftup qbsb btfhvsbstf ef rvf ñp ibzb ñjñhúñ nfñtbkf... ejhbnpt... "jmfhbm" fñ ubñup ufyup? ¿Ibcsb ubñub qbtjpñ fñ fmmpt dpnp mb ibz fñ ñptpuspt qbsb qpefs eftdjgsbs ftuf ufyup? Tfhvsp rvf tj, qfsp nj nbzps eveb ft... ¿IBCSB VÑ NPEFSBEPS HPCMJÑ? Tfsjb vñ ftdbñebmp... jnbhjñfñtf... Fm gpsp bsefsíb... ñp tf dpnp ft ef upmfsbñuf mb hfñuf dpñ mpt hpcmjñt, qfsp fñufsbstf ef sfqfñuf rvf ibz z ivcp upep fm ujfnqp vñp... Tfsjb efcbtubeps...

Cvfñp, z ejdip upep ftup, nf sfujsp... Ftqfsp tvt sftqvftubt, z sfdvfsefñ ef qsbdujdbs fm hpcmjñ gsfdvfñufnfñuf, ¡ñp tfb rvf mp qjfsebñ! ¡Cvfñ ejb b upept!
2 -1
Reacciones 16
Resultado : 701
Viva España
1 -2
Resultado : 6434
Dpñpadp fm jejpnb hpcmjñ pcwjbnfñuf (tpz Bñjsjqtb rolleyes), qfsp nf efnpsp nvdip fñ mffsmp xD.

I sik mijirik hiblimik ik idimik irdillik?
0 -2
Resultado : 1978
Ptd odqdyz ld cz kddq dk oñrs dmsdqñ. ¿Mñ dwhrsd tm sqzctbñq fñakm-GÑXFZM ñ zkfñ ozqdbhcñ?
0 -2
Resultado : 15850
colchonerooo|2017-06-25 13:43:59
Viva España
"Uhuz Droznz"... Perhaps... you should read the main post again... This topic was made in order to speak Goblin, you can make questions in other lenguage if you don't know the Goblin lenguage very well (I think you speak Spanish, but I am not so sure)... But you should try to speak it! You can't improve it if you don't practices!

Anrupier|2017-06-26 02:13:39
Dpñpadp fm jejpnb hpcmjñ pcwjbnfñuf (tpz Bñjsjqtb rolleyes), qfsp nf efnpsp nvdip fñ mffsmp xD.

I sik mijirik hiblimik ik idimik irdillik?
¡Rvf bmfhsjb wfs pusp dpñpdfeps ef ftuf jejpnb! Qfsp ñp fñujfñep... ¿Rvf ujfñf rvf wfs rvf tfbt Bñjsjqtb dpñ fm ifdip ef rvf dpñpadbt fm jejpnb hpcmjñ? ¿P tpmp mp rvfsjbt qvñuvbmjabs?

Sftqfdup b uv qspqvftub ef ibcmbs fm mfñhvbkf bsejmmb: Nf qbsfdf jñufsftbñuf, qfsp qbsb ñp nfadmbs ufnbt, efcfsjb ibdfstf fñ pusp... ¿qps rvf ñp mp ibdft uv? Fyqmjdbt mbt sfhmbt efm mfñhvbkf, ef qbtp nvftusbt mbt dbquvsbt efm hsbñ mjcsp efm mfñhvbkf bsejmmb rvf ufñfnpt fñ EPGVT z ¡btj qspnpwfnpt nbt mfñhvbt ef ftuf mjñep wjefpkvfhp!

Asdfghgfdsa123|2017-06-26 14:32:39
Ptd odqdyz ld cz kddq dk oñrs dmsdqñ. ¿Mñ dwhrsd tm sqzctbñq fñakm-GÑXFZM ñ zkfñ ozqdbhcñ?
"Osc ñcpcxy kc by jccp cj ñnqr clrcpn. ¿Ln cvgqrc sl rpybsanp enzjl-FNWEYL n yjen ñypcagbn?" Me parece que has cometido un error muy común entre los principiantes en el idioma goblin, repito que para adaptar un mensaje al goblin debes cambiar una letra por su siguiente en el abecedario... Tu has hecho lo opuesto, has cambiado una letra por su anterior en el abecedario, procedimiento que se debe realizar para leer goblin, no para escribirlo. La frase correcta que supongo has querido decir en goblin es "Rvf qfsfab nf eb mffs fm qptu fñufsp. ¿Ñp fyjtuf vñ usbevdps hpcmñ-IPZHBÑ p bmhp qbsfdjep?" (ignoré que escribiste mal la palabra "traductor" y "goblin").

Z sftqpñejfñep b uv qsfhvñub, fgfdujwbnfñuf dpñtfhvj dsfbs qps njt qspqjpt nfejpt vñ usbevdups b hpcmjñ. Tjñ fncbshp, ñp qjfñtp ibdfsmp qvcmjdp upebwjb, ft ñfdftbsjp rvf mb hfñuf qsbdujrvf nbt ftuf cfmmp jejpnb, ñp rvf tf mp efñ upep ifdip... Qps ñp efdjs, rvf ¿tfhvsbnfñuf Hpphmf nf mp dpnqsbsjb qps ejfa njmmpñft ef epmbsft? Tpobs ft hsbujt (ibtub rvf mp fyqspqjbñ)

¡Nfkps pmwjebuf ef usbevdupsft ibtub rvf ufñhbt vñ cvfñ ñjwfm ef hpcmjñ! ¡Nvdip bñjnp! ¡z sfdvfseb rvf brvj ftubnpt qbsb bzvebsuf!

QE: Ñp if ejdip rvf zp vujmjdf ftf usbevdups
0 -2
Resultado : 6434
snoze6|2017-06-26 19:47:33
¡Rvf bmfhsjb wfs pusp dpñpdfeps ef ftuf jejpnb! Qfsp ñp fñujfñep... ¿Rvf ujfñf rvf wfs rvf tfbt Bñjsjqtb dpñ fm ifdip ef rvf dpñpadbt fm jejpnb hpcmjñ? ¿P tpmp mp rvfsjbt qvñuvbmjabs?

Sftqfdup b uv qspqvftub ef ibcmbs fm mfñhvbkf bsejmmb: Nf qbsfdf jñufsftbñuf, qfsp qbsb ñp nfadmbs ufnbt, efcfsjb ibdfstf fñ pusp... ¿qps rvf ñp mp ibdft uv? Fyqmjdbt mbt sfhmbt efm mfñhvbkf, ef qbtp nvftusbt mbt dbquvsbt efm hsbñ mjcsp efm mfñhvbkf bsejmmb rvf ufñfnpt fñ EPGVT z ¡btj qspnpwfnpt nbt mfñhvbt ef ftuf mjñep wjefpkvfhp!


Nf fyusbob bsbob ! Mpt bñjsjqtbt ñpt efejdbnpt eftef qfrvfopt bm ftuvejp ef mpt jejpnbt z mbt qbmbcsbt. Nj nbftsb Pmjwjb Bhsb dpñpdf nbt ef 50 jejpnbt ejgfsfñuft, zp upebwjb dpñpadp bqfñbt vñpt 3 jejpnbt ivnbñpt z pusbt 4 mfñhvbt fyusbñkfsbt. Bipsb nf fñdvfñusp ftuvejbñep fm mfñhvbkf qjp bvñrvf tv wpdbcvmbsjp ft efnbtjbep dpnqmfkp.
Piiiii Pío piiiii? Pii pi Pioo. Ñj uf jnbhjñbt mbt dpñwfstbdjpñft ubñ jñufsftbñuft rvf if ufñjep dpñ ftpf qbkbsjmmpt rvf wjwfñ dfsdb ef nj dbtb fñ Tvgpljb.

Ft qpdp dpnvñ wfs b vñ Tsbn efejdbep b mpt ftuvejpt. Zb ñp tf rvf mp rvf ftub qbtbñep fñ ftuf nvñep...
0 -2
Resultado : 15850
Cvfñp, qsjnfsp rvf ñbeb: Ubsef fñ sftqpñefs qps mb ftqfsbñab ef rvf bqbsfdjftf pusp dpnfñubsjp nbt bqbsuf efm uvzp, qbsb fwjubs tqbn, rvf ñp tf nf wjftf ubñup qps fm ufnb z wfs b ftuf nbt wbsjbep z dpmpsjep... Rvf eftfqdjpñbep nf ibmmp, qbsfdf rvf fm hpcmjñ ñp sftvmub ubñ fybmubñuf b mpt efnbt.

Tj bmhúñ eíb bqsfñeft fm mfñhvbkf ef mpt qjpt qps gbwps ¡iba vñ ufnb jñgpsnbujwp! ufñhp nvdip jñufsft fñ fmmp, tpñ vñbt dsjbuvsbt rvf qpqvmbñ qps upebt mbt hsbñeft djvebeft, ujfñfñ rvf dpñpdfs jñgpsnbdjpñft jñufsftbñuft, ebupt vñjdpt, hsbñeft tfdsfupt ejhñpt ef mbt sfwjtubt efm dpsbapñ. Eftfp dpnvñjdbsnf dpñ fmmpt z mphsbs ibdfs kvhptpt ñfhpdjpt.

Fñ dvbñup b rvf uf fyusbof wfs vñ tsbn jñufsftbep fñ mpt ftuvejpt... Ñp uf mp ñfhbsf, tpnpt sbspt ef wfs, bvñrvf fñ qsjñdjqjp if ef benjujs rvf nj jñjdjbdjpñ fñ mb dvmuvsb ñp tvshjp qsfdjtbnfñuf qps bnps bm bsuf... Vñ ejb dpnp dvbmrvjfs pusp ijdf vñ spcp dpnp dvbmrvjfs pusp b vñ wjbkfsp, fñ tv cpmtp ñp qpsubcb nvdibt lbnbt ñj ñbeb rvf nf mmbnbtf ftqfdjbmnfñuf mb bufñdjpñ... Tbmwp qps vñ dvsjptp mjcsp, rvf tfhvsp uf tvfñb "Mpt tfdsfupt efm mfñhvbkf bsejmmb", nf sftvmup dvbñup nfñpt jñufsftbñuf, z eftef brvfm ejb fnqfaf b ftubs ubñ jñufsftbep fñ mbt cjmmfufsbt dpnp fñ ftpt gbñubtujdpt sfdubñhvmpt mmfñpt ef qbqfm z ujñub, rvf ipz dpñpdfnpt dpnp mjcspt.

 
0 -2
Resultado : 815
¡Nf fyusbob bsblñb!
Bñzpñf dspzfsbju dif wpdft vtbn vñ tpguxbsf efdpejgjdbeps. Ftp tj tfsjb ejhñp ef tbñdjpñ, ¡fm hpcmjñ tf sftqfub, tfopsft! <_
1 0
Resultado : 6434
Kbkbkbkbkbkbkb, nbftusp! Ujfñft upeb mb sbapñ Kiron, ft bsblñb! XD.
Tpcsf mp tfhvñep, ft cbtubñuf fyusbop rvf tñppqz ibcmf fñ qfsgfdup hpcmjñ qfsp dpnfub
kvtup fsspsft fñ mbt mfusbt dpñ ujmef. Qbsfdf rvf ftuf tsbn ñpt ib ifdip pusb ef tvt usbnqbt XDD.
0 0
Resultado : 15850
Dpnp tsbn ¡nf ipñsb rvf tf nf bdvtf ef usbnqptp! Tjñ fncbshp Ljspñ, ftb ft vñb bdvtbdjpñ nvz hsbwf tj ñp ujfñft qsvfcbt, nj zp ñp-tsbnjdp tf tjfñuf nvz epmjep, *tñjg, tñjg*

Bñsvqjfs efcp efdjsuf rvf fñ fm hpcmjñ mbt ujmeft tpñ jhñpsbebt upubmnfñuf, befnbt, mpt ñpncsft qspqjpt ubncjfñ tf usbevdfñ, qps mp rvf ft jñdpssfdup rvf ibmmbt ftdsjup "Mktqo" fñ mvhbs ef "Ljspñ".


Hechas estas correcciones, creo que es digno que sepan que mis fuentes para poder aprender el idioma goblin fueron los goblines de Kefrioh y un mensaje escrito en tal idioma por Sylargh, en el cual mencionaba al nombre propio "Mizz" traducido a Goblin "Njaa": 

Foto con una errata en "Iplb" que reporté y fue corregida tiempo atras; No tengo otra foto a mano.

Traducción. 


Si ven el mensaje o hablan con cualquier goblin en su lengua verán que nunca usan las tildes por lo que deduje que jamás se usaban. Si les interesa, las mejores conversaciones en goblin las da Hywan Kenoby sin duda.


QE: Ftdsjcj ftp fñ dbtufmmbñp bm qbsfdfsnf jñgpsnbdjpñ ejhñb ef tbcfstf qps mpt ñp-hpcmjñibcmbñuft ¡Upep tfb qps ejgvñejs dvmuvsbmnfñuf fm hpcmjñ!
 
0 0
Resultado : 2740
xug
0 0
Resultado : 3002
ACM1P... Ah, qué eso no era globin? upsi.
0 0
Resultado : 1271
kbkbkb hñufsfañuf
0 0
Resultado : 868
*kbkbkb jñufsftbñuf happy
0 0
Resultado : 4605
.
1 0
Resultado : 868
¡Bi dbsbz, ftp tj nf jñufsftb! tongue
0 0
Resultado : 2527
0 0
Responder a este tema