FR EN DE ES IT PT
+

Liste des guildes

Nom Niveau Serveur Alliance Membres
Black Lotus 46 Razad Reborn to conquer 59
La Castagne 46 Razad 23
ArcticA 40 Razad 4
Adra'Tsuki 38 Razad 26
Galacticos 37 Razad Bastion Hispano 31
Volvic 36 Razad Make it Rain 32
L'Armee de Sel 35 Razad Valhalla 12
ARMY 29 Razad Reborn to conquer 46
Owned 23 Razad 1
O Paella Mou Shindeiru 22 Razad 21
Sararthia 20 Razad Break The Door 14
Side Fx 19 Razad Redemption 25
Last Legend 19 Razad 12
Mercenarios 17 Razad 18
E X I L I A 17 Razad The Fvck World 4
Bareteros de Incarnam 17 Razad The Fvck World 14
Challengers 17 Razad THE BLOODY BROTHERHOODS 27
Veridis Quo 17 Razad 20
Triangle des Bermudas 16 Razad 3
Les Kapitalists 14 Razad 5
Toutankhebabs 13 Razad 4
L'Echoppe 13 Razad 5
Lork-Squad 12 Razad 17
La Honda 12 Razad 3
The Burning Blade 12 Razad 10
RDV Zaap D'astrub 11 Razad 18
La Brigade Fantome 11 Razad 12
Z E R O 10 Razad 2
ATR 9 Razad 12
Chibre 9 Razad 1
Liquid 9 Razad 22
Phantoms 8 Razad 2
Mangue Carotte 7 Razad 2
Les Cawotteurs 6 Razad 6
Knights of the Blood 5 Razad 5
Wu-Tang-Clan 2 Razad 1
Eglise de Blopologie 2 Razad 3
Asociacion de Cazadores 2 Razad 6
les revenants 2 Razad 2
ASTRALIS 2 Razad 2
L'Aube 1 Razad 1
Supernova 1 Razad 2
Lucky-Irish-Ele 1 Razad 1
Moon Light 1 Razad 1
yakhgf 1 Razad 8
Be'lakor 1 Razad Funny Bunny 1
Les Quequetes Raids 1 Razad 2
The Cyclone's eye 5 Razad 11
Seul Les Elus Portent Le Short 4 Razad 1
Synergy 3 Razad 12
Imperium 73 Razad RULES PLEASE 50
BRIGADE ANTI CAFARD 64 Razad Hold The Door 19
Fight'n'Wipe 59 Razad Amnezia 38
Happy Hour 57 Razad Reborn to conquer 39
Nevermind 56 Razad 2
OMEGA 52 Razad Reborn to conquer 25
Unknown 52 Razad 25
Sanguinaires 47 Razad 25
Made in China 11 Razad 6
La Crema 11 Razad 17
Les escrocs 10 Razad 2
Kame House 8 Razad 1
Kamas Hunter 8 Razad 4
Guild 7 Razad 5
No Pain No Kamas 7 Razad 2
Skylyne 6 Razad 9
Kobe 5 Razad 2
DarkSoul 5 Razad 3
Pandemonium 5 Razad 2
Les Douze Pepites 5 Razad 7
Asatru 5 Razad 1
Arkadia 3 Razad 1
The Tea Party 3 Razad 1
La Confrerie de la Biere 40 Razad L'Alliance 48
Templarios 39 Razad Hold The Door 11
Fromages et Saucissons 34 Razad 12
Phantom Troupe 26 Razad 3
Heroas Delectos 25 Razad 4
MEMENTO QUIA PULVIS ES 24 Razad 7
Aux bourses pleines 21 Razad 2
Love 20 Razad 2
La French 20 Razad 1
Punishers 18 Razad Justicia 1
Stonecutters 16 Razad 25
Self-Made 16 Razad PRANK 7
Gladius Fr 15 Razad 23
Grand Corsair 15 Razad Time Of Hell 18
Les Boo Laids 15 Razad 3
Easy Cash 14 Razad 2
Majestic 13 Razad 3
Excalibur 13 Razad The Fvck World 15
Templars 12 Razad 13
Hermandad Oscura 12 Razad PRANK 7
KALIMDOR 1 Razad 1
Esparta 1 Razad 1
Farm 1 Razad Rollback 1
Terreur 1 Razad PEUR 1
Himitsu 3 Razad 1
Akatsuki 2 Razad 4
Honesty 2 Razad 4